Hvorfor blive medlem af Boxer-klubben

Der er mange gode grunde til at blive medlem af Boxer-klubben. Som medlem støtter du blandt andet indsatsen for at bevare racens specielle særpræg. Herunder med fokus på avlsarbejdet i forhold til racens standard, sundhed samt mentalitet.

Med dit medlemskab af Boxer-klubben har du mulighed for at melde dig ind i de lokale boxergrupper, hvor du kan træne og deltage i forskellige aktiviteter med din boxer.

Som medlem modtager du blandt andet vores flotte medlemsblad "Boxeren" mindst 4 gange om året, hvor du vil finde spændende artikler, information om racen samt oplysninger om arrangementer, kurser og anden nyttig information.

Boxer-klubben tilbyder forskellige medlemskategorier. Er der f.eks. to voksne personer i husstanden ydes der rabat ved medlemskab samtidig med at begge personer er stemmeberettiget ved afstemninger i Boxer-klubben, herunder den årlige generalforsamling. Er du pensionist eller under 18 år ydes der også rabat ved medlemskab.

Du kan altid ændre din medlemskategori ved at kontakte klubbens forretnigsfører. Som medlem af en lokal gruppe skal man også være medlem af hovedklubben.

Vi glæder os til at se dig som medlem af Boxer-klubben og blive en del af fællesskabet omkring vores dejlige race.

Indmeld dig - klik her

Priser:


Enkelt 400,00 kr.

Husstand 560,00 kr.

Pensionist 200,00 kr.

Husstand pensionist 280,00 kr.

Junior 200,00 kr.