Om klubben

Boxer-klubben blev stiftet den 21. januar 1932, som specialklub under Dansk Kennel Klub, for at varetage de danske interesser omkring den tyske boxer.

Klubben har til formål at fremme avl og anvendelse af racen boxer. Klubben søger at opfylde sit formål ved at arrangere avlskåringer, udstillinger, prøver, foredrag, kurser m.v. Gennem det internationale samarbejde i WUBOX - som er en international interesseorganisation af boxerklubber - er klubben orienteret om hvad der sker i de øvrige medlemslandes klubber.

Klubben er opdelt i en hovedklub, i daglig tale BK, samt ca. 20 lokale grupper fordelt over hele landet. Hovedklubben, der i praksis består af en hovedbestyrelse og en række fagudvalg, varetager de overordnede linjer.

Klubben udgiver medlemsbladet BOXEREN. I de lokale grupper sker det praktiske arbejde med træning, samt afholdelse af de forskellige hundesportsarrangementer.