Print

Til medlemmerne af Boxer-klubben.

Som formand og som bestyrelse er vi ansat af Boxer-klubbens generalforsamling til at efterleve Boxer-klubbens love og regler. Vi skal træffe beslutninger som skal være til gavn for medlemmerne. Der vil altid være forskellige veje at gå og der vil altid være medlemmer som ikke er tilfredse med vores arbejde. Det er svært at gøre 700 mennesker tilfredse. Vi overvejer altid hvilken beslutning vi skal tage og jeg skal bestemt ikke sige at vi er fejlfrie. Selvfølgelig laver vi også fejl – de er sjovt nok altid lettest at se i bagklogskabens ulidelige klare lys. Vi har ikke patent på sandheden, det har ingen – vi gør vores bedste og er det ikke godt nok for flertallet, er det helt ok at sætte nye på posterne, som er klar til at tage tørnen med den store mængde frivillige arbejde.

Omkring Atibox har der været flere emner oppe i debatterne på Facebook, som jeg vil besvare i nedenstående.

Atibox og Boxer-klubbens love:

Atibox er ikke indskrevet i Boxer-klubbens love, hvilket er naturligt nok, da det er en forening som man kan vælge at være medlem af eller ikke at være medlem af. Vores love ville blive omfangsrige om alt skulle indskrives. Atibox har således aldrig været indskrevet i lovene og medlemskab af Atibox er besluttet af en bestyrelse i hin tid for mange, mange år siden. Atibox medlemsskabet er som et hvert andet medlemskab, noget man kan melde sig ind i og melde sig ud af. Boxer-klubben er medlem af Atibox og det er den siddende bestyrelse som løbende (årligt) tager stilling til medlemsskabet.

 

I forhold til Boxer-klubbens love og regler er der peget specifikt på at bestyrelsen jf. 6.3.3 første punktum, tegner klubben udadtil. Dette er korrekt og det betyder, at beslutninger træffes af bestyrelsen, f.eks. kan bestyrelsen befuldmægtige et ikke bestyrelsesmedlem til at repræsentere klubben feks på Atibox, og i den forbindelse er det uden betydning om instruksen til den befuldmægtigede er mundtlig eller skriftlig.

Tegningsretten i lovene ((6.3.3 andet punktum) sigter juridisk til noget andet, og under alle omstændigheder træffes beslutninger af bestyrelsen, som fuldt legalt kan befuldmægtige en udenforstående til at repræsentere klubben ved møder i en anden klub, etc.

Hvis det var et bestyrelsesmedlem, der repræsenterede klubben, skulle denne jo også have instrukser fra den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet vil aldrig kunne optræde, som det evt måtte passe denne.

Dette at befuldmægtige nogen er intet problem i relation til tegningsreglerne, der ofte skrives som: repræsenterer foreningen udadtil. Der kunne jo også være befuldmægtiget en advokat og det skal ej heller indskrives i lovene.

Som bestyrelse har vi valgt at sende Atiboxrepræsentanten afsted, om formanden også skulle have taget med, kan der være delte meninger om. Men vi har som bestyrelse tillid til at Henning Egeblad kan varetage vores interesser fuldt ud tilfredsstillende.

Således mener vi at have overholdt Boxer-klubbens love og regler på den front. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til (fra Generalforsamlingen) at varetage Boxer-klubbens interesser. Hvis generalforsamlingen ikke synes vi gør det godt nok, er det til en hver tid muligt at afsætte os ved næstkommende generalforsamling. Det er den demokratiske ret.

Økonomi:

Atiboxrepræsentanten har selv afholdt udgifterne i forbindelse med Generalforsamlingen, da han alligevel skulle afsted til Atibox, så det har ikke kostet Boxer-klubben noget at sende Atiboxrepræsentanten til Generalforsamlingen i Atibox.

 

Atiboxreferatet:

Der er mange måder at skrive et referat på og nogle ønsker det på én måde og andre på en anden. Der er lavet et referat fra mødet og ikke andet.

Vi kan ikke spå om fremtiden og vi aner ikke hvad der sker – det er meget op til FCI og deres håndtering af tingene. Der er flere referater på Facebook, der er også nogle, som ikke er kommet frem i de danske kritiske tråde, som faktisk sætter stort spørgsmålstegn med den nye præsidents redelighed. Det der er vigtigt for mig at sige her er, at det hele handler om øjet der ser. Jeg vil aldrig kunne lave et referat som er lignende nogle andres – jeg ser tingene fra min vinkel. Vi er i bestyrelsen fortsat bekymrede for den udvikling der er og har været i Atibox. Vi aner ikke hvor mange lande der trækker sig ud af Atibox og vi aner ikke hvad FCI gør – derfor er det svært at lave klare analyser af hvad der skal ske i forhold til vores medlemskab i Atibox.

FCI:

I Artikel 11.1. fra FCI står følgende (tysk og engelsk) :

Artikel 11 – Kooperationspartner

11.1. Die Kooperationspartnerschaft steht jeder Organisation bzw. juristischen Person offen, die das Ziel der Vereinigung teilt bzw. bereit ist, dieses zu unterstützen und ein spezielles Kooperationsabkommen geschlossen hat, in dem die Beziehung des Kooperationspartners mit der Vereinigung dargelegt ist. Dieses Kooperationsabkommen wird von der Vereinigung – unter Ausschluss der kommerziell orientierten Bestimmungen – veröffentlicht. Die Vereinigung kann nur internationale Organisationen von Rassevereinen anerkennen, die (i) Hunde mit Ahnentafel fördern, welche die offiziellen Standards der Rasse(n) der FCI einhalten, die sie vertreten, und (ii) die als Mitglieder nur nationale Rassevereine anerkennen, die dem nationalen Hundeverband ihres Landes beigetreten sind, welcher Mitglied der Vereinigung ist. Diese Anerkennung bedarf der endgültigen Genehmigung des Mitglieds des Herkunftslands der Rasse(n). Rassen, deren Herkunftsland nicht zu den Mitgliedern der Vereinigung gehört, sind von dieser endgültigen Genehmigung ausgenommen.

Article 11 – Cooperating Partner

11.1. Cooperating Partnership is open to every organization or legal entity sharing or willing to support the aim of the Association and that has entered into a special Cooperation Agreement which specifies the relation of the Cooperating Partner with the Association. This Cooperation Agreement – minus the provisions with commercial orientation- shall be published by the Association. The Association may only recognize international breed club organizations (i) promoting pedigree dogs, respecting the official FCI standards of the breed(s) they represent, and (ii) recognizing as their members only the national breed clubs which are affiliated to the national canine organization of their country, Member of the Association. The Member from the country of origin of the breed(s) must give its final approval on this recognition. Breeds whose country of origin is not part of the Association's Membership are exempted from this final approval.

Vores udlægning af lovteksten:

Som vi i bestyrelsen læser dette, så betyder det, at uden Tyskland (VDH) så er Atibox kontrakten med FCI ophævet/udløbet. Derfor afventer vi naturligvis melding fra FCI, som vi ved er kontaktet via BK München. 

Vi vil således rigtig gerne fortælle vores medlemmer når vi har afgørende nyt i sagen, men pt. er der ikke yderligere nyheder.

Det er korrekt at der er et møde i september, men om BK deltager er ikke afgjort – det vil afhænge af det videre forløb og hvilke skridt FCI tager.

  

Bestyrelsens holdning til det der foregår på de sociale medier

Vi er trætte af at nogle mennesker synes det er ok at skrive alt om alle på de sociale medier og at man vælger at brokke sig der, i stedet for at skrive til os på vores BK-mails. Men det er jo så nemt ”der bag skærmen”.

Er du utilfreds med det vi gør og laver, så skriv til os på vores mails. Vi slipper nok aldrig over Facebook brokkerierne, hvilket er ærgerligt, da vi faktisk svarer medlemmer der skriver til os, og gør det sobert, ordentligt og efter bedste evne. (og man er jo ikke forpligtet ud over egne evner J)

Det trætter os at bruge vores sommerferie på disse trakasserier og det giver os lyst til at ”smide håndklædet i ringen”. Vi bliver rykket for svar, som vi ikke kan give og de skal helst ”komme i går”. Boxer-klubben holder aldrig lukket og det accepteres ikke at vi holder ferie, så snart vi ikke svarer eller reagerer på det ”nogen” skriver på Facebook, bliver der skrevet hånlige kommentarer om at vi ”nok holder sommerferie”. Men ikke én mail var modtaget i vores indbakker, det synes vi ikke er en ordentlig måde at kommunikere på. Min private messenger bruges, (her får man ikke svar, da det ikke er en formands-messenger) og jeg får beskeder om at ”vi som bestyrelse gør det godt” – NEJ det gør vi jo øjensynligt ikke, når du beklager dig på Facebook.

Så kære medlemmer: Vi vil altid gerne blive klogere, bedre og dygtigere – hvis du er uenig i vores handlinger og den retning vi sætter for Boxer-klubben, så skriv til os på vores BK mail. Det er ikke sikkert vi kan blive enige, men så får du forklaringen på hvorfor vi gør som vi gør.

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne:

Karen Maybom

Formand for Boxer-klubben