Print
Bestyrelsen har konstitueret sig:  

Formand: Karen Maybom
Næstformand: Helle Schwartz 
Kasserer: Charlotte Månsson
Sekretær: Ida Olesen-Nørklit
Medlem: Isabella Manley Fals