Det er med stor ględe at bestyrelsen kan oplyse Jan Anderschou har takket ja til at blive Boxer-klubbens webmaster. Vi ser frem til et givtigt og frugtbart samarbejde med Jan. Mere herom i nęste nummer af bladet.