Udstillingsudvalget

Udstillingsudvalgets ansvarsområde

Den praktiske gennemførelse af udstillingerne ligger ude i de lokale gruppe, og Udstillingsudvalget væsentligste opgaver er at støtte grupperne i dette arbejde. UDST er bindeled til Dansk Kennel Klub og dommere, når en gruppe ønsker at afholde en udstilling.

Udstillingsudvalget sørger for medaljer, præmieringsbånd, papirer m.m.

En anden væsentlig opgave er administration af udstillingsresultater til DKK og offentliggørelse i medlemsbladet og på hjemmesiden. Hermed følger også administration af klubbens titler og pokaler indenfor udstillingsområdet.

Formand Henriette Egeblad
Birkelyparken 146
2670 Greve
26141910
Medlem Heidi Bach Jensen
Fladbrovej 23
8920 Randers NV
21168041