Print
Claus Jensen har ønsket at stoppe i BHR og bestyrelsen vil gerne takke Claus for hans store indsats i BHR, de seneste 3 år. 
Stafetten er nu givet videre og vi har konstitueret os således:
Formand: Karen Maybom
Sekretær: Heidi Møller Thuesen
Medlem Helle Schwartz
Mailadressen til BHR er fortsat bhr@boxer-klubben.dk og den passes af sekretæren.
Vi ser frem til samarbejdet. 
På bestyrelsens begne
Karen Maybom
Formand