Print

Kære medlemmer. 

Vi har i bestyrelsen og udstillingsudvalget valgt at afvente med at træffe vores beslutning om årsvinderen til vi kendte de foreløbige retningslinjer i forhold til Danmarks genåbning.

I forhold til genåbningsplanerne er det maximale kendte deltagerantal for tidspunktet for vores årsvinder pt. 200 personer. 

DKK har i torsdags udstukket nogle retningslinjer som bla siger at der ikke må være tilskuere og max 1-2 personer pr udstillet hund. 

BKs bestyrelse har besluttet at der til årsvinderen skulle bruges danske dommere, hvis den skulle gennemføres. Baggrunden for vores valg er at vi ikke kan forsvare på dette tidspunkt at tage udenlandske dommere gennem lufthavne osv, med mulig smitterisiko. Nogle vil synes vi er for forsigtige, men det er os der skal stå til regnskab hvis det går galt. Vi er ikke tilbage til før Corona endnu, vi er kun lige begyndt en langsom genåbning. 

Vi har skelet til Norge som også holder udstillinger med egne dommere i nærmeste fremtid. 

Alle ovenstående vinkler er drøftet af den afholdende gruppe og de har besluttet ikke at ville afholde udstillingen, hvilket de har meddelt Boxer-klubbens bestyrelse d.d. 

Det er vi naturligvis kede af, men har også stor forståelse for denne beslutning, da det er et kæmpe logistisk arbejde, blot med at sikre at forsamlingsforbuddet bliver overholdt og vi ikke risikerer at myndighederne lukker vores udstilling i utide. Samtidig har det også haft stor vægt for gruppen at bestyrelsen har besluttet at det er danske dommere som skal dømme årsvinderen. 

På vegne af bestyrelsen og udstillingsudvalget. 

Karen Maybom 

Formand