Print

Bestyrelsen håber at kunne indkalde til generalforsamling enten den 22. august eller den 20. september, men det afhænger naturligvis af genåbningen af Danmark.

Baggrunden for at nævne datoerne er at medlemmerne har mulighed for at være på forkant og sætte et lille kryds i kalenderen, med risiko for, at det skal viskes ud igen.

Der kommer en formel indkaldelse, når vi er sikre på datoen.

Vi har i den forløbne periode arbejdet videre med vores lovforslag og vil derfor til GF trække vores lovforslag nr. 2 tilbage.Baggrunden er, at det ikke er gennemgribende nok og at det stadig ikke vil afhjælpe de skævheder vi ser der er i forhold til vores avlskåring.

Derfor er vores ønske på GF, (under punktet eventuelt) at få drøftet hvorledes vi gør vores avlskåringsregler tidssvarende og i overensstemmelse med de avlskrav der ligger fra DKK. Vi mener at vi bør tillade alle boxere der kan komme i avl, at kunne deltage på en avlskåring, således at der kommer en beskrivelse af hunden. Pt. er hunde med D & E hofter og boxere med lyse øjne afskåret fra at kunne deltage, men i henhold til DKK kan disse hunde udmærket komme i avl.

Vi mener at en beskrivelse af disse hunde ville give ejeren et bedre grundlag for at vurdere om hunden skal i avl og hvis den skal i avl, en opmærksomhed på hvad man som opdrætter skal lede efter ved en avlspartner.

Yderligere punkt (under eventuelt) er hvorledes vi skal forstå det, at det er svært at stille et BHR? Hvad er baggrunden for dette og hvad kan vi gøre for at få personer til at have lyst til at melde sig til poster i BK?

Bestyrelsen