Print

Kære Medlemmer af Boxer-klubben
På opfordring af DKK har Boxer-klubbens bestyrelse besluttet at aflyse alle arrangementer frem til den 31. maj 2020. 
Det betyder at Generalforsamlingen den 17. maj aflyses under henvisning til Force Majeure. Bestyrelsen vil naturligvis indkalde til en ny generalforsamling med et rimeligt varsel, når vi kan se at situationen nærmer sig ”normalen”. På nuværende tidspunkt vurderer vi, at det vil blive efter sommerferien.
Det betyder også at Avlskåringen den 26. april aflyses. Desuden opfordrer vi grupperne under Boxer-klubben til at følge DKKs og Boxer-klubbens indstilling og aflyse planlagte arrangementer, træning osv. frem til den 31. maj. 
DKK skriver bla: 
”På grund af den globale pandemi har Dansk Kennel Klub valgt at aflyse alle arrangementer, såvel indendørs som udendørs, frem til og med den 31. maj 2020.  
DKK opfordrer ligeledes alle kredse, lokalforeninger, specialklubber og tilknyttede aktører til at aflyse al træning, foredrag, kurser, skuer og udstillinger samt evt. andre typer arrangementer til og med 31. maj 2020.”
I Boxer-klubbens bestyrelse er vi naturligvis kede af dette, men der er større ting på spil. Boxeren nr. 1 er på vej ind af brevsprækkerne hos jer medlemmer og vi håber I vil hjælpe os med at sprede aflysningen af Generalforsamlingen til eventuelle medlemmer som ikke er på internettet.

På bestyrelsens vegne
Karen Maybom