Print

Oplysninger vedr. fremtidigt internationalt samarbejde.


Den 31. december 2019 udtræder Boxer-klubben Danmark, som tidligere annonceret af ATIBOX. Denne beslutning har ikke været en let beslutning. Årsagen hertil er tidligere nævnt på hjemmesiden, og for at undgå gentagelser henviser vi til tidligere opslag herom.


Flere lande, herunder vigtige grundlæggende lande i ATIBOX, har i 2019 annonceret deres udtrædelse af ATIBOX pr. 31. december 2019.


Et møde med 9 lande, herunder Boxer-klubben DK, fandt sted i Riga den 30. november og 1. december 2019. Formålet med dette møde var, at skabe et grundlag for det fremtidige internationale samarbejde. To muligheder blev drøftet:


A: Samarbejde baseret på en samarbejdsaftale uden oprettelse af en international forening.


B: Oprettelsen af ​​en ny international forening.


Det blev enstemmigt stemt for forslag B.

Derfor oprettes en ny international forening, World Union of Boxers (WUBOX) med base i Tyskland (München). Udkastet til vedtægter i den nye internationale forening WUBOX blev drøftet detaljeret.

En stiftende generalforsamling af WUBOX er planlagt til at finde sted i februar 2020.


Målet for samarbejdet i WUBOX er at fremme Boxeren som race. Herunder at fremme det internationale samarbejde mellem opdrættere, udstillingsdommere og brugsdommere. Man ønsker at skabe rammer for et internationalt samarbejde, hvor der kan diskuteres og meningsudveksles på tværs af landene i forhold til erfaringer, problemer, ideer og visioner under hensyntagen til det internationale samarbejde.


I Riga blev det også aftalt at afholde følgende begivenheder allerede i 2020:


Vinderudstilling af WUBOX

IGP mesterskab i WUBOX

IFH mesterskab i WUBOX


World Union of Boxers vil snart kunne præsentere egen hjemmeside og diverse profiler på de sociale medier.

I øvrigt har andre lande allerede annonceret deres interesse i, at tilslutte sig World Union of Boxers.

Desuden blev det besluttet i Riga, at følgende vil blive indskrevet i konventionen for WUBOX; “Et land - en stemme'.


Vi vil løbende holde jer opdateret om den følgende udvikling i WUBOX.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen