Print
Dansk Kennel Klub har den 5. december 2019 meddelt Boxer-klubbens bestyrelse, at kennelklubbens bestyrelse har givet Intense’s Ironman NHSB 3139846 udstillings-, prøve og avlsforbud i Danmark.