Print
Kære medlemmer.
BK’s bestyrelse er blevet opmærksom på, at Atibox har lagt et brev ud på deres hjemmeside den 4. november stilet til formanden for BK Danmark. Dette brev er dog ikke sendt til formanden for BK! Men efterfølgende er det den 5. november, sendt til Atiboxrepræsentanten, som videresender det til formanden den 6. november! Det postuleres at vi, i vores skriv på hjemmesiden af den 10. oktober, skulle have udhængt 3 navngivne personer. Det er ikke korrekt, da det vi har skrevet ikke på noget tidspunkt har været personrettet! Men nu har Atibox selv udhængt 3 navngivne personer, hvilket vi synes er uetisk. Vi mener også at hvis man ønsker dialog, bør holde sin dialog lukket, mens den står på, men vi kan konstatere, at det ikke er den måde Atibox agerer på. Desuden er der i brevet fra Atibox en del kritik af interne forhold i Danmark og et ønske om oplysninger, som må siges at være oplysninger, som vi ikke udleverer, da det er vores interne forhold. Samtidig er vi undrende over, at det er Danmark der bliver skrevet til, da tilsvarende kritik er kommet fra Frankrig og Tyskland, men dem er der ikke skrevet til – der er i hvert fald ikke breve til dem på Atibox’hjemmeside! Vi undrer os og synes, at Atibox skulle ”feje for egen dør først”. Siden vort brev med udmelding den 30. september har vi kun modtaget et autosvar om, at vi ville få svar inden 14 dage. Siden da, har vi intet modtaget. Vi er skuffede over Atibox’ håndtering af sagen og må konstatere, at vi ikke er enige i måden at gøre tingene på. Vi vil gerne drøfte det passerede med vores medlemmer og inviterer til dialog derom på kommende Generalforsamling.

På vegne af Bestyrelsen