Print

Den 20. september deltog Boxer-klubben i et møde som blev afholdt i forbindelse med Jahressieger i  Meisdorf 20/9-19. Mødet handlede om informationer om en ny organisation, i stedet for Atibox. 

Det kom der nedenstående Resumé/information ud af: 

” BKM lagde ud med, at få afklaret spørgsmålet som Danmark har rejst omkring, “om FCI vil bakke op omkring den nye organisation”. I dag bakker FCI op omkring Atibox, men dette er forholdsvist nyt og har kun været sådan de sidste 10 år. FCI vil for så vidt gerne holde sig ude af race klubbernes anliggende på den front. Altså har Atibox eksisteret i mange år uden “godkendelse” af FCI. Spørgsmålet er nu om FCI stadig vil støtte Atibox når nu racens hjemland Tyskland træder ud af Atibox, hvilket fremgår af Konventionen. 

BKM mener, at der kan være en afklaring omkring FCI og den nye organisation i 2020, men ser positivt på situationen.

Hidtil har Tyskland, Østrig, Frankrig, Schweiz, og Letland sendt deres udmeldelse til Atibox. Rumænien og Italien er på vej.

Opmærksomheden henledtes på at udmeldelse skal ske inden udgangen af den 30. september 2019. Dette er vigtigt, da der er 3 måneders opsigelse, jvf Atibox Konventionen.

Man regner med, at flere lande følger trop, når disse lande er udtrådt af Atibox, vil de indtræde i den nye organisation.

Selvom den nationale Boxerklub melder sig ud af Atibox vil det stadig være muligt at deltage i Atibox udstillingen. Det kan blive en udfordring i forhold til IPG og FH Mesterskaber, da dette kræver tilmeldelse igennem de enkelte deltageres nationale Boxer-klub. Der bliver talt om at med alle disse landes udmeldelse kunne det ske, at dette krav sløjfes så det vil være muligt, som enkelt person at tilmelde. Især vil Italiens og Tysklands udmeldelse, dræne deltagerantallet voldsomt. Så derfor denne antagelse. 

Med oprettelsen af en ny organisation ønskes der med tiden, at kunne afholde udstilling og mesterskaber som Atibox gør det i dag. 

Der vil fra BKM mfl.’s side blive taget kontakt til FCI’s øverste ledelse, hvor man bl.a. vil orientere om de facto uheldige episoder der er oplevet og hvorfor en række lande vil starte en ny organisation.

Ligeledes bliver der snakket om, at der i alle lande lige pt bliver diskuteret meget om Atibox og udmeldelse og at der i alle lande er en håndfuld personer, der forsøger, at skabe “ballade”.

BKM vil indsamle forslag om bl.a. de enkelte landes stillingtagen til styreform, forslag til evt. Konvention og udvalg, således at der ligger forslag til drøftelse på et møde senere på året.

Boxer-klubbens bestyrelse”På baggrund af ovenstående møde og på baggrund af den uro der er omkring Atibox, har Boxer-klubbens bestyrelse besluttet at udmelde BK af Atibox med årets udgang.

Vi har besluttet at sikre os, at vi frit kan vælge at indtræde i en evt. kommende organisation i samarbejde med Tyskland, Østrig, Frankrig, Schweiz, Letland og formodentlig Italien og Rumænien, såfremt vi mener grundlaget er i orden.  

Vi har besluttet at deltage i møde med ovenstående lande sidst på året, for der at få forhandlet et eventuelt samarbejde på plads. Vores tilgang til mødet er et positivt samarbejde, men ikke for enhver pris!!

Vi har i årevis set Atibox smuldre, der er generalforsamlinger som ikke har været afholdt, problematiske kontoflytninger mellem lande. Lande kan stemme på vegne af hinanden og der har været brugt ord som korruption i sammenhæng med Atibox. Vi skal pointere, at vi ikke har konkret viden om korruption, men det er alene, som vi også skriver, ord, som vi har hørt i sammenhæng med Atibox igennem længere tid, hvilket vi finder meget bekymrende.

Vi kan ikke gennemskue alt i Atibox, men vi mener at hvis vi gerne vil holde vores sti ren, er vi nødt til at tage aktivt stilling og det gør vi ved at melde os ud af Atibox. Vi kan ikke acceptere at være en del af en organisation (og betale til denne) som er så ustruktureret og hvor der ikke er orden i tingene og hvor det ikke ser ud til at være noget man vil gøre noget ved. Det har indtil videre ikke været muligt at få ”ryddet op” i Atibox. 

Der står intet i love og vedtægter for Boxer-klubben DK om medlemskab el.lign. af Atibox eller anden organisation, og vi vil hellere stå udenfor end være en del af en organisation, som vi ikke kan stå inde for!

På vegne af en enig bestyrelse

Karen Maybom