Print

Atibox.

Som mange medlemmer har læst på de sociale medier er der uro i Atibox og flere lande  formodes at udtræde med årets udgang (herunder Tyskland, racens hjemland). Bestyrelsen følger situationen nøje, men vi ved ikke så meget endnu.

De nyeste oplysninger vi har modtaget er, at FCI samarbejdet følger racens hjemland. Hvis det ”holder vand” vil det betyde at såfremt Tyskland melder sig ud af Atibox, så ophører samarbejdet med FCI, da FCI kun samarbejder med den organisation som ”huser” racens hjemland.

I bestyrelsen er vi ikke interesserede i at være en del af en organisation, hvor der er ikke er styr på tingene. Der har de seneste år været en eklatant mangel på kommunikation i Atibox og der har været rod i organisationen og det har ikke været muligt at få styr på tingene, selvom flere lande har påtalt dette. Bestyrelsen henviser til en større redegørelse fra Atibox repræsentant Henning Egeblad, som kan læses i Boxeren 2, som er på trapperne.

Samtidig kan vi dog understrege at vi er medlem af Atibox i hele 2019. Hvorvidt vi forlænger medlemsskabet, vil afhænge af den fremtidige udvikling. Vi følger denne nøje og vil gøre det bedste for Boxer-klubben og melder ud til medlemmerne, når der er væsentlige nyheder på området.

På bestyrelsens vegne

Karen Maybom