Print

Vedr. Aflysning af Atibox FH-WM 2018.

Vi kan i bestyrelsen se der er ønske om en uddybning af beslutningen om aflysning af Atibox FH-WM.

Der skal ikke herske nogen tvivl om at vi helst havde set os foruden denne trælse situation, og vi har ikke behov for at der skal findes en syndebuk. Det er i sidste ende bestyrelsens beslutning og ansvar at aflyse, efter arrangerende gruppes udmelding om definitivt at melde fra på opgaven.

Baggrunden til denne misere skal findes på flere punkter, dels i bestyrelsesskiftet og dels i at bestyrelsen ikke har kendskab til aftaler som måtte være indgået af den afgåede bestyrelse, samt forskellige syn på økonomien i forbindelse med arrangementet.

Vi tiltræder 5 nye medlemmer i bestyrelsen den 7. maj 2017 og den 12. maj 2017 starter en mailkorrespondance om arrangementets afholdelse og i den forbindelse nævner den arrangerende gruppe at den, af den tidligere bestyrelse var blevet lovet det af Atibox fastsatte tilskud på 1000 Euro (7.500 kr.) som skulle gå betingelsesløst til gruppen i forbindelse med arrangementet. Da vi gerne ville være tro mod tidligere beslutninger, valgte vi ikke at ændre på denne præmis, til trods for at det faktisk er et tilskud til afholdelsen af arrangementet, så det økonomisk ikke løber for højt op.

Første møde om Atibox afholdes den 22. november 2017 hvor BKs formand beder om et estimat over det økonomiske.

Den 14. januar 2018 modtager vi et budgetforslag på et minus på ca. 30.500 kroner (ud over de 1000 Euro til gruppen fra Atibox), hvilket vi drøfter i ”Atiboxgruppen” den 31. januar 2018. Her ses på mulige steder at spare og det aftales at der fremsendes et nyt budgetforslag.

Dette budgetforslag fremsendes til bestyrelsen den 11. marts og dette fremstår med et minus på ca. 19.200 kroner. (+ de 1000 Euro til gruppen) I forbindelse med dette budget skriver gruppen at de ønsker en betalings- og underskudsgaranti.

Bestyrelsen vurderede at BK ikke kan give så stort et beløb og ej heller kan give en underskudsgaranti.

Bestyrelsen foreslår derfor gruppen besparelser og i den sammenhæng tilbyder BK 13.000 kroner til afholdelse af arrangementet, et beløb bestyrelsen synes er rimeligt ud fra det fremsendte. (samt 1000 Euro til gruppen)

Bestyrelsen fastholder at den ikke kan give underskudsgaranti, da den skal stå til regnskab for samtlige medlemmer i forhold til det beløb der bliver brugt til arrangementet. Det er en vurdering af hvordan ”vores” økonomi skal fordeles.  Det vil jo altid være en vurdering hvornår man synes et beløb er retfærdigt eller stort nok og her har bestyrelsen vurderet at 13.000 kroner er passende og forsvarligt ud fra det budgetforslag bestyrelsen har set. Andre ville måske have vurderet anderledes, nogen ville måske mene der skulle gives mere og andre ville mene der skulle gives mindre. Bestyrelsens valg er truffet på baggrund af de tal den har set. Den arrangerende gruppe har en anden holdning, hvorfor de har trukket sig fra arrangementet, hvilket vi må respektere og tage til efterretning.

Der er stillet spørgsmålstegn ved at bestyrelsen har valgt at kontakte Atibox med henblik på at finde en afløser for Danmark. BK har en god dialog med Atibox om dette og har fortsat et fint forhold til Atibox og de større medlemslande.

Det er selvfølgeligt beklageligt, hvis vi har grupper der mener de kan tage sig af arrangementet i DK.

Bestyrelsens rationale har været, at der er kort tid til WM og at der kunne være et land af de 31 mulige, som stod med muligheden for at afholde arrangementet i 2018. Det gør der, men Atibox skal lige officielt godkende det, inden bestyrelsen kan melde det ud.

Det er muligt at bestyrelsen har lavet en fejlvurdering i forhold til kapaciteten i vores grupper i Danmark. Det tager vi naturligvis på os og beklager da dybt. Det har været en vurdering i situationen om, at hvis vi skulle have en ny gruppe på banen og skulle i gang med den økonomiske ”gymnastiske” øvelse etc. igen – og hvis vi ikke kunne blive enige, ville det blive meget sent, inden vi fik Atibox informeret og dermed endnu sværere at få opgaven løst inden november 2018.

Men bestyrelsen lytter og vil gerne blive bedre til at træffe de korrekte afgørelser, og vi vil derfor meget gerne høre fra grupper som fremadrettet mener at kunne være vært ved arrangementer af den størrelse i forhold til sporarealer/udstillingsarealer/kantine/festaften osv. Det vil give os et indblik i og mulighed for sammen med grupperne at arbejde på budgetter og rammer i god tid, inden vi en anden gang ansøger  Atibox.

Igen er det vigtigt for mig, at der ikke bliver sendt evt. vrede mod gruppen som har trukket sig eller tidligere bestyrelse, det er for mig ikke så sort/hvidt, selvom vi som mennesker bedst kan lide det sådan. Det handler mere om at der har været uklarheder i en brydningstid med bestyrelsesskifte på alle poster  i BK og det der har været lovet fra tidligere tider. Jeg beder i al mindelighed til at tonen ikke bliver pro/kontra, men at det mere ses som et billede af skift og først og fremmest , uenighed om den økonomiske præmis.

Jeg er klar over at denne beskrivelse kan tolkes alt efter øjet som ser. Det er altid svært at få alle nuancer med, på skrift. Som formand i BK er det i sidste instans mig der skal ”skydes på”, og jeg tager naturligvis de holdninger jeg har set, til efterretning.

Med venlig hilsen

Karen Maybom