Print

Indkaldelse til Generalforsamling

Boxer-klubben indkalder hermed til ordinærgeneralforsamling. Søndag den 15. april 2018 kl 13.00 i Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere og referent.

 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge tilbestyrelsen.

 5. Indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 • På valg er:

 • Isabella Manley Fals (modtager genvalg)

 • Ida Olesen-Nørklit (modtager genvalg)

 1. Valg af Suppleanter til bestyrelsen

 • På valg er:

 • Pernille Sæby (modtager genvalg)

 • Nete From Larsen (modtager genvalg)

 1. Valg af Revisor og revisor suppleant

 • På valg er:

 • Revisor: Joel Hangshøj-Brooks (modtager genvalg)

 • Revisorsuppleant: Margot Egeblad (modtager ikkegenvalg)

 1. Valg til Lov og Responsaudvalget

 • på valg er:

 •  JanAnderschou  (modtager genvalg)

 • Mogens Gregersen (modtager genvalg)

 • Suppleant til Lov og Responsaudvalget

 1. Eventuelt