Print

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der i bladet har indsneget sig en fejl. I bladet fremgår det at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og må være sekretæren i hænde senest den 31. december 2017. Dette er ikke korrekt, den rigtige dato er jf. Boxer-klubbens love pkt. 5.3.5 den 1. januar 2018. Jeg beklager fejlen. Mvh Formanden