Print
Anni Timm Rodsted er trådt ud af brugshunderådet, vi takker Anni for hendes arbejde. 

Samtidig kan det meddeles at vi har været så heldige at Knud Rasmussen har accepteret at indtræde i BHR i stedet for. 
Vi byder Knud velkommen