Print
Invitation til medlemsmøde 

Kære medlemmer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 20. januar 2018 fra kl. 13-17.

Lokationen er 
Hjemmeværnsgården i Ringsted.
Haraldstedvej 111, 4100 Ringsted. 

Indhold på mødet:
Boxer-klubben’s fremtid
samt et oplæg fra Avlsrådet, 
Udstillingsudvalget og Margot Egeblad. 

Vi håber at mange af 
Boxer-klubben’s medlemmer vil 
møde op.

Tilmelding skal ske til sekr@boxer-klubben.dk
senest 2. januar 2018.
Arrangementet er gratis.

Med venlig hilsen Bestyrelsen