Print

FORSLAG TIL ÆNDRING AF § 8

8.3.2 Udelukkede fra medlemskab af en gruppe

er personer, der er medlem af eller i kontingentrestance

hos en anden gruppe.

ÆNDRES TIL

8.3.2 Udelukkede fra medlemskab af en gruppe er personer, der er i kontingentrestance hos en

anden gruppe.

Forslaget er vedtaget med stemmerne:

Modtagne stemmer:                27

Gyldige stemmer:                      20

Ja Stemmer:                                 18

Nej Stemmer:                              2

Forslaget skal nu sendes til endelig godkendelse ved DKK, jf. lov og responsaudvalgets betænkning.