Print

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan oplyse Jan Anderschou har takket ja til at blive Boxer-klubbens webmaster. Vi ser frem til et givtigt og frugtbart samarbejde med Jan. Mere herom i næste nummer af bladet.