Print
Den nye bestyrelse har konstitueret sig:

Formand: Karen Maybom
Næstformand: Helle Schwartz 
Kasserer: Charlotte Månsson
Sekretær: Ida Olesen-Nørklit
Medlem: Isabella Manley Fals