Print
På side 38 ca midt på siden står der
'Se evt. mere andetsteds i bladet'
Den artikel der refereres til er ikke bragt i bladet grundet at den først skal godkendes ved DKK og L&R