Print
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Henrik Holm
Næstformand: Regitze Andersen
Sekretær: Dion Hjerrild
Kasserer: Joel Hanghøj-Brooks
Medlem: Lars Fischer

1. suppleant: Daniel Karnøe Svendsen
2. suppleant: Nete From Larsen