Print
Malene har valgt at forlade BHR.
Bestyrelsen beklager at vi ikke har kunnet leve op til Malene's forventninger, bestyrelsen takker Malene for hendes indsats i BHR.