Print
Deadline til næste nummer af Boxeren er 1. Februar.
Bladet udkommer 1. Marts.

Resten af numrene for 2016 er planlagt således;

Nr. 2 Deadline 1. Maj - udkommer 1. Juni
Nr. 3 Deadline 1. August - udkommer 1. September
Nr. 4 Deadline 1. November - udkommer 1. December