Print
Deadline for materiale til årets sidste nummer af Boxeren er 8. november 2015.

Bladet udkommer 1. december 2015.