Medlemsadministration, bogføring og regnskab

Kasserer

Varetager den daglige praktiske administration, herunder indmeldelse i klubben, adresseændring, regnskab og bogføring.

Ønsker du at blive medlem af klubben, kan du benytte vores online indmeldelse på "BLIV MEDLEM"

Henvendelse om andre klubanliggender skal ske til bestyrelse eller respektive udvalg.

Kasserer Charlotte Månsson
Vestergade 21
4030 Tune
40562607
BK´s Bankkonto: 0828 0001364723
IBAN nr. DK58 0828 0001364723
BIC: SWESDK22