Anmodning om medlemsskab af Boxer-klubben

Vejledning

Der er mange gode grunde til at blive medlem af Boxer-klubben. Som medlem støtter du bla. indsatsen for at bevare racens specielle særpræg indenfor såvel udseende som væsen.

Som medlem modtager du bla. vores flotte medlemsblad "Boxeren" mindst 4 gange om året, hvor du vil finde spændende artikler, information om racen samt oplysninger om arrangementer, kurser og anden nyttig information.

Boxer-klubben tilbyder forskellige medlemskategorier. Er der f.eks. to voksne personer i husstanden ydes der rabat ved medlemskab samtidig med at begge personer er stemmeberretiget ved afstemninger i Boxer-klubben, herunder den årlige generalforsamling. Er du pensionist eller under 18 år ydes der også rabat ved medlemskab.

Du kan altid ændre din medlemskategori ved at kontakte klubbens forretnigsfører. Som medlem af en lokal gruppe skal man også være medlem af hovedklubben.

Vi glæder os til at se dig som medlem af Boxer-klubben og blive en del af fællesskabet omkring vores dejlige race.

Kategori Kontingent
Enkelt 400,00 kr.
Husstand 560,00 kr.
Pensionist 200,00 kr.
Husstand pensionist 280,00 kr.
Junior 200,00 kr.
Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnr.
By
Telefon
E-mail

Er du allerede medlem af en lokal gruppe?