Foredrag med Margot Egeblad
den 18. marts 2018
Sted for afholdelse
Hjemmeværnsgården Ringsted
Haraldstedvej 111
Tilmeldingsfrist
05-03-2018
Arrangementsansvarlig
Ingen information

Yderligere informationer
Emnerne er: Forståelse for Boxerens bygning og Hvad ser og bedømmer en dommer efter på en udstilling.

Kl. 10-15