Medlemsbladet BOXEREN

Udgivelse

BOXEREN udkommer mindst 4 gange om året. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse.

Annoncer

Medlemmer
1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25

Ikke medlemmer / kommercielle
1/1 side 4-farve kr. 1.000,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50

Alle priser er inkl. moms. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil.

Redaktør Mette Monrad Pedersen
Bredbjergvej 66
5462 Morud
22178012
Ansvarshavende Karen Maybom
Hovgårdsvej 3, Såby
8752 Østbirk
25395099