Print

Der er fejlagtigt beskrevet i nyt fra BHR i Boxeren 3. September 2017,

At man ved deltagelse ved Spor DM berettiger sig til at deltage til næste års Atibox FH VM, men at man selvfølgelig skal bestå sin prøve.

Dette er desværre forkert.

Man berettiger sig deltagelse til Atibox FH VM, ved at deltage i det forgående års Spor DM, også selvom man IKKE består. Altså bare man deltager.

Vi undskylder fejlen, og vil bringe en rettelse i næste nr af Boxeren.

BHR.