Print
Atibox IPO VM Hungary.
Jette Eklundh Christensen med Bostobox Vasco har Fået A80 B81 C78 ialt 239 i en IPO 3
Boxer-klubben og BHR Ønsker tillykke.