Print

Det årlige møde i BHU, hvor special klubberne er repræsenteret, her kommer der spørgsmål om det der sker i brugshunde sporten. De forskellige klubber skal nu til selv at, taste resultater ind i hunde web fra 2017, i boxer-klubben har vi gjort det i de sidste 1½ år, vi blev brugt som eksempel, og vi har bedt om nogle rettelser som, der bliver arbejdet på bla. manglende chip nr. på det som bliver printet ud, og så har vi et ønske om, at der kan komme dommersedler ud, det vil gøre det meget nemmere, at sætte en prøve i gang.

Der blev også fortalt at, det prøveprogram som, der har været snakket så meget om ikke bliver til noget, det skal laves på en anden måde, så der blev nedsat et udvalg i DKK, som vil komme med forslag til rettelser i prøveprogrammet og det vil de sende i løbet af 2017, og vi får mulighed for at, komme med vores mening også, og vi skulle ikke forvente at, der skete noget de første mange år, men ellers vil de give besked.

Figuranter var også oppe at vende, her var schæferklubben også mere velvillig til sammen arbejde, alle der ville mønstres kunne stille op i Schæfer klubben, og blive mønstret, uden kursus i Schæfer klubben, men der var et ønske om at, der blev brugt dommer ved mønstring for at, det kunne bruges til noget.

Der blev talt om Dommer og deres 2 dommer system, der blev gjort opmærksom på at der blev holdt statistik over, hvor meget forskel der var i point, og var der over 5 point skulle det laves en beskrivelse af prøven, fra dommerne, det havde også gjort at dommerne var begyndt at, snakke noget mere sammen om bedømmelser, det er en positiv udvikling.