Print
Boxer-klubben ønsker alle tillykke med deres prøver og tillykke til Vinderne

Bostobox Zama og Lars Fischer BP-B

Atilde med Heidi Glisborg i BP-AB Nr.1
High On Life's Fly By Me med Laila Hartung BP-AB Nr. 2
Berta Von Soevig med Jesper Damgaard BP-AB Nr. 3

Carolinekilde's Maradona med Lasse Nielsen BP-ABC