Print

Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger.

Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI SPH 2016.

 DKK IPO SPH DM 2016 afvikles den 8.-9.oktober af Schæferhundeklubben kreds 56 Præstø.Arrangementet vil blive afholdt på Møn.

 Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylder adgangskravet og som fremfører en dansk stambogsført hunderace, og er dansk statsborger, kan tilmeldes til deltagelse i FCI SPH DM-2016.

 Adgangskravet er en bestået FCI SPH prøve eller to beståede SPH 2 prøver aflagt i perioden 12.oktober 2015.- 14. september 2016.

 FCI SPH -DM afvikles efter prøveprogrammet og i overensstemmelse med Regler for afvikling af FCI SPH-DM udarbejdet af DKK-BHU.

 kriftlig, bindende tilmelding via specialklub / forening til: BHU – Ella Laursen på mailadresse: ella@busch-laursen.dk  senest den 16. september 2016.

Send venligst tilmeldingerne på en samlet liste og kun elektronisk.

 Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

-        Navnet på tilmeldende specialklub / forening.

-        Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt evt. e-mail adresse.

-        Hundens stambogsnavn og nummer + id,  race, køn og fødselsdato samt uddannelse.

 Startgebyr på 350 kr. pr hund skal indbetales sammen med tilmeldingen.

Tilmeldingen er først gældende, når startgebyret er modtaget. Betaling af startgebyr samt ansvaret for de anførte adgangskrav er opfyldt påhviler den tilmeldende specialklub / forening.

Startgebyret skal indbetales samlet ved Bankoverførsel til reg.nr. 4727 konto.nr. 5265644130 mærket FCI SPH DM startgebyr.

 Dommere:
Gunnar Jensen
Finn Berthelsen

Overdommer:
Ella Laursen

 Præmier: Vi vil hermed minde specialklubberne og foreningerne om, at vi har en aftale om, at deltagende klubber / foreninger giver 200 kr til præmier. Tilsagn om dette til Ella Laursen, 22306517  -  ella@busch-laursen.dk

Bemærk, Kryptorchide hunde kan ikke deltage i FCI SPH –DM.

 Udtagelseskriterier:

Hver specialklub / forening kan anføre hvilke 3 deltagere, de ønsker udtaget til DM, de øvrige deltagere bliver udtaget af BHU på baggrund af bedste resultater.

 Deltagerantal max 24

Hvis der er plads kan man deltage med to hunde, men der bliver ikke taget hensyn, så hvis det viser sig at begge hunde skal på samtidig, må man vælge hvilken hund man stiller med, og startgebyr bliver ikke refunderet.

 Med venlig hilsen

DKK BHU Ella Laursen.