Print

Til alle grupperne i BK

 Så er der et fantastisk tilbud om lydighedskursus fortrænerne i grupperne, det koster 400 kr. pr. person og pengene indbetales til kasseren, se konto nr. Boxer-bladet

Det foregår i gruppe Vejle den 12. november fra kl. 9-16.

Gruppe Vejle vil sælge mad og drikke.

Instruktøren er Niels Jørgen Nielsen som selv harschæfere og han er desuden uddannet figurant.

 Programmet ser sådant ud:

 1. Præsentation af kursus afholder og deltagere 2.Forventningsafstemning (er der ønsker om særlige opmærksomhedspunkter igennemdagens undervisning) 3. Praksisøvelser del 1. hundefører og hund på banen.Kursist udvælger 1-2 øvelser, hvor der vil være fokus på indlæring,problemløsning og optimering af øvelserne.

4. Opsamling på spørgsmål til dagens 1. praksisøvelser 5.Praksisøvelser 2. hundefører og hund på banen. Kursist udvælger igen øvelser 6.Opsamling på praksisøvelser del 2 7. Evt. spørgsmål.

 Der er plads til 8-10 trænere, men hvis der ikke blivernok tilmeldinger, åbner jeg op for at hundeførere kan deltage.

 På BHR's vegne

Anni Timm Rodsted