Print
4 nye Danmarksmester
Camilla Nielsen med Kortum Boss Danmarksmester i BP-B
Lars Fischer med Svalur Blossi Danmarksmester i BP-AB
Lars Fischer med Svalur Abel Danmarksmester i BP-ABC
Jette Eklundh Christensen med Bostobox Wasco Danmarksmester i IPO 1
BHR og Boxer-klubben ønsker tillykke