Print

Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger.

Invitation tilDanmarksmesterskaberne i FCI SPH 2015.

 

DKK IPO SPH DM 2015 afvikles den 10.-11.oktober 2015 afBelgierklubben kreds 5 i Hellum.

 

Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylderadgangskravet og som fremfører en dansk stambogsført hunderace, og er danskstatsborger, kan tilmeldes til deltagelse i FCI SPH DM-2015.

 

Adgangskravet er en bestået FCI SPH prøve eller to beståedeSPH 2 prøver aflagt i perioden 13.oktober 2014.- 14. september 2015.

 

FCI SPH -DM afvikles efter prøveprogrammet og ioverensstemmelse med Regler for afvikling af FCI SPH-DM udarbejdet af DKK-BHU.

 

Skriftlig, bindende tilmelding via specialklub / foreningtil: BHU – Ella Laursen på mailadresse: ella@busch-laursen.dk senest den 15. september 2015.

Send venligst tilmeldingerne på en samlet liste og kunelektronisk.

 

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navnet på tilmeldende specialklub / forening.

 • Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt evt.e-mail adresse.

 • Hundens stambogsnavn og nummer + id,  race, køn og fødselsdato samt uddannelse.

   

   

  Startgebyr på 350 kr. pr hund skal indbetales sammen medtilmeldingen.

  Tilmeldingen er først gældende, når startgebyret ermodtaget. Betaling af startgebyr samt ansvaret for de anførte adgangskrav eropfyldt påhviler den tilmeldende specialklub / forening.

  Startgebyret skal indbetales samlet ved Bankoverførsel til reg.nr.4727 konto.nr. 5265644130 mærket FCI SPH DM startgebyr.

   

  Dommere:

  Vivi Gilsager

  Erik Ahrends

  Overdommer:

  Ella Laursen

   

  Præmier: Vi vil hermed mindespecialklubberne og foreningerne om, at vi har en aftale om, at deltagende klubber/ foreninger giver 200 kr til præmier. Tilsagn om dette  til Ella Laursen, 22306517  -  ella@busch-laursen.dk

  Kryptorchide hunde kan deltage i FCI SPH -DM, men kan ikkeudtages til FCI SPH VM 

   

  Udtagelseskriterier:

  Hver specialklub / forening kan anføre hvilke 3 deltagere,de ønsker udtaget til DM, de øvrige deltagere bliver udtaget af BHU på baggrundaf bedste resultater.

   

  Deltagerantal max 24

  Hvis der er plads kan man deltage med to hunde, men derbliver ikke taget hensyn, så hvis det viser sig at begge hunde skal påsamtidig, må man vælge hvilken hund man stiller med, og startgebyr bliver ikkerefunderet.

   

   

  Med venlig hilsen

  DKK BHU Ella Laursen.