Print


Kære BHU specialklub / kontaktpersoner 

Fra 1. januar 2015 gælder følgende for afvikling af FCI brugshundeprøve i Danmark. 

Ved bestilling af dommer skal dommeren modtage en skriftlig (gerne på mail) invitation og derefter en bekræftelse fra specialklubbens prøveansvarlig på at prøven og prøvested er godkendt. 

Prøver kan afvikles på klubbernes træningspladser, samt på andre pladser hvor de tekniske /praktiske forudsætninger er til stede for korrekt prøveafvikling. Klubberne er ansvarlige for at prøverne annonceres / offentliggøres på klubbens hjemmeside min. 8 dage før sidste tilmeldingsfrist.

Prøver kan IKKE afholdes på pladser hvortil der ikke er fri og offentlig adgang på prøvedagen.

Hver specialklub skal udpege én person som er prøveansvarlig. Kun resultatlister sendt fra denne person godkendes. Specialklubberne skal hele tiden sørge for at DKK, Hanne Madsen, mail hama@dkk.dk er opdateret med oplysning om navn samt mailadresse på prøveansvarlig. 

Ingen hunde kan stille til en FCI brugshundeprøve i Danmark uden et nummer. Såfremt hunden ikke har et DKK registreringsnummer, skal der hos DKK rekvireres et start-nr.

Resultatlisten udfyldes og mailes til dommeren senest 2 dage før prøven. Dommeren oplyser prøveleder om dommeren selv medbringer dommersedler og liste over deltagere, eller om prøveleder skal medbringe de relevante dommersedler.  

Resultatliste og vejledning er vedhæftet og kan desuden findes på DKK’s hjemmeside.

Der blev på sidste fællesmøde den 11. november 2014 besluttet at hver klub betaler 10,- kr. ekstra pr. hund til DKK fra 1.1.2015. Disse penge afsættes i en dommerfond til efteruddannelse af brugshundedommere. 

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

DKK’s brugshundeudvalg

Jørgen Hindse

Formand

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB