Bestyrelsen

Bestyrelsens ansvarsområde

Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges på klubbens generalforsamling og konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær, kasserer og medlem.

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af klubben efter de love og regler som er vedtaget.

Som hjælp hertil nedsætter bestyrelsen en række råd og udvalg; Avlsråd, Brugshunderåd og Udstillingsudvalg.

Herudover er det bestyrelsens opgave at være bindeled til de lokale grupper - og hjælpe med råd og vejledning efter behov.

Der afholdes bestyrelsesmøder når det skønnes nødvendigt for en ansvarlig drift af klubben.

Formand Karen Maybom
Hovgårdsvej 3, Såby
8752 Østbirk
25395099
Næstformand Helle Schwartz
Hømvej 5
4100 Ringsted
60949255
Sekretær Ida Olesen-Nørklit
Råmosevej 1
4672 Klippinge
42795311
Kasserer Charlotte Månsson
Vestergade 21
4030 Tune
40562607
Medlem Isabella Manley Fals
Hanehøj 54
2880 Bagsværd