Avlskåringsresultater i Gruppe 22 - Årslev den 07-04-2019

Eksteriørdommer : Lene Krull

Brugsprøvedommer: Jørn Munk

Forklaring til forkortelser:
Ø:Øjenfarve, T:Tandformel, Hø:Højde, Læ:Længde, Bo:Brystomfang, Bd:Brystdybde, BT:Brugstest
Stambog Navn HD Ø T Bo Bd BT Avlskåret