Avlskåringsresultater i Gruppe 9 - Randers den 11-08-2018

Eksteriørdommer : Lene Krull

Brugsprøvedommer: Jørn Munk

Forklaring til forkortelser:
Ø:Øjenfarve, T:Tandformel, Hø:Højde, Læ:Længde, Bo:Brystomfang, Bd:Brystdybde, BT:Brugstest
Stambog Navn HD Ø T Bo Bd BT Avlskåret
DK04384/2016 Kulsvierkrogen´s Erodium A 2b 2c 61 63 80 30 Nej Ja
DK06286/2017 Jir-Pia Rolex A 1a 2b 63 63 81 32 Nej Ja