Print

Ang. de nye regler for skudtest under avlskåring

Der har på det seneste foregået en del debat omkring formuleringen og håndteringen af de nye regler for skudtest under avlskåringen. Vi vil her prøve at klarlægge forventningerne en smule:

Formålet med de nye regler er at læne os op af ZTP´en, bortset fra at hundene i DK skal bære en tynd line samt at brugstest er frivillig. Det har, med de gamle regler for skudtest, til tider været svært at få et oprigtigt billede af hundene under skudtesten. Føreren har haft svært ved at huske at de kun måtte holde i håndtaget på den tykke line hunden bar, samt at hunden skulle ignoreres og hundene har opfattet den tykke line som et stykke legetøj, hvilket har medført at hundene har været påvirket af flere faktorer som kunne have betydning for testen.

Formuleringen "fri ved fod" er muligvis lidt hård i denne sammenhæng og bør nærmere opfattes som at hunden skal gå frit ved førerens venstre side. Det vil sige at hunden altså sagtens kan gå 1-2 meter fra føreren, men skal blive ved føreren og ikke stikke af. Skulle hunden løbe væk har føreren 5 forsøg til at kalde hunden til sig.

Der må ikke bruges hjælpemidler under fremføringen i form af legetøj, godbidder, snak eller lignende, men det er selvfølgelig tilladt at korrigere hunden et par gange hvis der skulle være behov for det og dommeren vil også hjælpe til at hunden går som ønsket, ved at bede føreren om at korrigere hunden hvis han ikke er tilfreds.

Dommerens fokus vil være på at hunden er under kontrol og vigtigst at føreren kan kalde den til sig hvis den skulle løbe væk.

AVR
Heidi & Malene