Print

 

Før selve avlskåringen
Der bliver normalt planlagt 4avlskåringer om året, 2 vest for Storebælt og 2 øst for Storebælt.
Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være indbetalt ved tilmeldingsfristens udløb.
Hunden skal være min. 16 måneder OG skal være HD fotograferet med en HD der ikke er dårligere end C.
Når man har sendt tilmeldingen til AVR, får man en bekræftelse fra Avlsrådet om at tilmeldingen er modtaget, og ca. 1 uge før afholdelsen, modtager man en mail med oplysninger om mødetid osv.

 

Selve dagen
Som regel starter avlskåringen kl. 10.00, men er der mange tilmeldte hunde starter vi kl. 9.00, alle skal være mødt på det meddelte mødetidspunkt, og alle skal blive til sidste hund er færdig. Dette såvel af hensyn til den arrangerende gruppe, der velvilligt lægger plads til, men også af hensyn til de hunde der er sidst på programmet, idet der er behov for publikum  som led i væsenstest af hunden.
Man skal altid huske at medtage hundens stambog samt vaccinationspapirer.

1. del
Vi starter med at alle hunde og deres førere står klar på pladsen. Her vil den person fra AVR, som står for arrangementet, komme rundt til de forskelligehunde og scanne chippen eller læse øretatoveringen. Dette gøres for atsikre, at det er den korrekte hund, der er mødt op. Samtidig er det muligt fordommerne at se, om det er venlige hunde, eller om de allerede der skal væresærligt opmærksom på deres væsen.

 

2. del
Derefter går vi i gang med at skudteste alle hundene én ad gangen. Hunden fåren lang line på og føreren bliver instrueret i at holde i løkken i forenden af snoren. Derefter skal man bare gå fremad uden at snakke med hunden,brugsprøvedommeren affyrer et skud, medens man går derudaf. Derefter bliver manbedt om at vende om, dommeren affyrer så endnu et skud på vej tilbage.
En hund må ikke være skudræd, dvs. den må ikke blive så bange, at den ikke kankomme af med frygten igen, og den må ikke prøve at stikke af. Er dommerne lidti tvivl, kan der godt blive afgivet flere end 2 skud. Dette er ikke nogendårlig ting, det er kun for at give hunden en chance for at vise om denvirkelig er skudræd, eller om den er skudopmærksom.
Er hunden skudræd, bliver den ikke færdigbeskrevet, da en hund der er skudrædikke kan avlskåres.

  

3. del
Så skal hundene vejes og måles,vi har en vægt med som føreren (eller en anden person man får til det) førstbliver vejet på, derefter løfter man hunden op og vejer både hund og fører.
Derefter bliver hundens højde, længde, brystomfang og brystdybde målt med engodkendt målestang og målebånd.

 

4. del
Så starter selveeksteriørbedømmelsen af hunden. Her kan alle hundene, undtagen den førstelægges i bilen.
Dette er det samme som til en udstilling, dog har man masser af tid, og skalegentlig bare gøre hvad man kan, for at få hunden til at stå og løbe korrekt.

Eksteriørdommeren bedømmerhunden efter et af Boxer-klubben udarbejdet avlskåringsskema, hvor hundenbogstaveligt talt bliver splittet i atomer. Skemaet er et afkrydsningsskema,hvor dommeren afsætter krydser i de angivne felter. Dommeren beder også førerenom at løbe med hunden, så der er

mulighed for at se hundensbevægelser, afskub osv. Hunden skal løbe trav og ikke pasgang eller galop.

   

5. del
Har man tilmeldt sin hund tilbrugstest, er dette den sidste del i avlskåringen. Selve brugstesten foregårsåledes:
På dommerens anvisning går den tilsyneladende gerningsmand (figurant) i skjul.Ejeren overlader sin hund til en af brugsdommeren anvist hjælper, der holderden i halsbåndet.
Allerede ud fra hundens adfærd, mens den bliver holdt fast, skal dommeren dannesig et indtryk af hundens nervemæssige forfatning. Dommeren står ikke iumiddelbar nærhed af gerningsmandens skjulested, snarere på et punkt, dertillader ham at iagttage det samlede forløb, fra hunden bliver holdt fast tiloverfaldet sker. Gerningsmanden befinder sig i et skjul ca. 30-40 skridt frahjælperen, der holder hunden. På vejen hen til gerningsmanden (figuranten), måejeren råbe til og opmuntre sin hund. Når ejeren er ud for gerningsmanden,følger et overfald denne, og i dette øjeblik bliver hunden sluppet og skal ihurtig gangart/løb begive sig til den betrængte ejer og forsøge at forsvaredenne. Hunden skal straks gribe fat og holde fast. Da det i nogle tilfældedrejer sig om utrænede hunde, lægges der ingen vægt på øvelsesmæssigtsamarbejde, men hunden skal udvise mod og beslutsomhed. Den skal stoppegerningsmanden, som markerer etkort, men kraftigt slag. Hundeføreren kaldes ud af skjulet og stiller sig pådet af dommeren anviste sted på midterlinien. Hundeføreren tager linen af ogholder hunden i halsbåndet. Figuranten forlader - på tegn fra dommeren - detanviste skjul i en afstand af ca. 40-50 skridt fra hundeføreren og krydserpladsen i normal gangart. Hundeføreren opfordrer figuranten til at stoppe, vedat anråbe denne. Figuranten tager sig ikke af denne opfordring og angriber iløb hund og hundefører frontalt, uden at slå hunden. Hunden skal også her bidetil og holde kraftigt fast. På dommerens anvisning skal ejeren derefter hentesin hund (ikke kalde på den) henne ved gerningsmanden. Ud fra disse øvelser måkåringsdommeren forstå at bedømme hundens væsen, dens nervemæssige forfatning,driftsanlæg og belastbarhed.

 

Til slut
Skemaerne bliver underskrevet ogkopieret, og AVR vil så uddele skemaerne til ejerne af hunden, hvor man så ogsåfår at vide om ens hund er blevet avlskåret eller ej.
Dommerne vil bagefter tage sig tid til, at snakke med de, som føler behov fordette.