Atibox

Atibox kontakt

Er bestyrelse og udvalg behjælpelig i udenlandske anliggender:
  • Videreformidler meddelelser til og fra Atibox og Boxer-klubbens bestyrelse
  • Kontaktperson til Atibox's Præsidium (bestyrelse)
  • Korresponderer med Atibox Præsidium og medlemslande i Atibox anliggender
  • Repræsenterer Boxer-klubben på Atibox generalforsamlinger og møder, herunder modtager fuldmagt fra BK's bestyrelse til at agere efter anvisninger på disse møder. - Repræsenterer - så vidt det er muligt geografisk og økonomisk - Boxer-klubben ved diverse Atibox arrangementer, så som IPO-VM, Spor VM og Atibox udstillinger
Henning Egeblad
Slotsgade 28, 1.th.
3400 Hillerød
+4540813855