Atibox - den internationale boxersammenslutning

ATIBOX - Association Technique Internationale du Boxer

På initiativ af Boxer-Club de France og i forståelse med Société Centrale Canine i Paris, blev ATIBOX stiftet i 1950 i Strasbourg.

Under hensyntagen til bestemmelserne i FCI (Fédération Internationale Cynologique) er ATIBOX en teknisk organisation på internationalt plan. Målet er at fremme avls- brugs- og udstillingsarbejdet samt undervisning og forskning. Den officielle standard for racen skal i den forbindelse være grundlaget i alt arbejde. Det fremgår også af Konventionen at boxerens væsen er af afgørende betydning og kræver omhyggelighed.

Ethvert lands nationale boxer-klub, kan efter ansøgning, blive medlem af Atibox. Det er et krav at den nationale klub er underlagt FCI’s bestemmelser. (FCI er paraply organisation for Dansk Kennel Klub, som igen er paraplyorganisation for Boxer-klubben). Ansøgning om medlemskab indsendes skriftligt til formanden for Præsidium (bestyrelse). Medlemslandet optages som foreløbigt medlem hvis 2/3 af Præsidium er for medlemskab. Det endelige medlemskab skal bekræftes ved førstkommende generalforsamling. Der er kun én klub fra hvert land, der kan optages. Alle bestemmelser og supplerende retningslinier i Konventionen skal overholdes for medlemskab.

ATIBOX’s øverste organ er – som i de fleste organisationer – generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert 3. år, på skift i medlemslandene. For det meste afholdes den i forbindelse med den årlige Atibox-udstilling i maj måned.

På hver generalforsamling er hele bestyrelsen på valg. Bestyrelsen består af formand, 1. viceformand, 2. viceformand, generalsekretær, kasserer, uddannelses-obman og 2 menige medlemmer. Disse skal alle være medlem af de respektive nationale klubber. Generelt er tysk hovedsproget i Atibox, men de officielle forhandlingssprog er tysk og fransk.

Som tidligere nævnt, er der ligeledes afstemning om optagelse af evt. nye medlemslande efter deres ansøgning. De kommende 3 års arrangementer bliver ligeledes tildelt, ligeledes på grundlag af ansøgninger, der er indsendt. Det er dog i mange tilfælde således, at ikke alle arrangementer er ansøgt. Det sker efterfølgende ved på generalforsamlingen, hvor man som regel enes om dette.

I 2007 påbegyndtes arbejdet med udarbejdelse forslag til en ny og revideret Konvention. Dette forslag blev forelagt Præsidium i efteråret 2008.